Přihláška na tábor

Smluvní podmínky

Storno podmínky

Tábor lze stornovat pouze z důvodu nemoci a to nejpozději 7 kalendářních dnů před začátkem tábora (tzn. neděle týden předem). V tomto případě prosíme potvrzení od lékaře. Tábor lze také stornovat, pokud za dítě naleznete náhradníka. Méně než 7 dnů před začátkem tábora činí storno poplatek 100% ceny tábora, který pokrývá veškeré náklady s přípravou tábora. Pořadatel tábora si vyhrazuje právo akci zrušit v případě nenaplnění minimální kapacity 10 dětí, nejdéle však 30 kalendářních dnů před zahájením tábora.

Ostatní ujednání

AK Panter sdružuje osobní údaje podle § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Při předávání a zpracování údajů z dokumentace postupuje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Podpisem této závazné přihlášky souhlasím s případným zveřejněním fotografií přihlášeného dítěte pro účely propagace činnosti AK Panter. Dítě v době příměstského tábora musí dodržovat pokyny zodpovědné osoby. Přihlašuji své dítě na výše uvedený příměstský tábor a prohlašuji, že jsem se seznámil/a s výše uvedenými podmínkami a beru je na vědomí. Odesláním potvrzuji, že všechny uvedené informace v závazné přihlášce jsou pravdivé a jsem si vědom/a, že uvedení nepravdivých údajů může vést k vyloučení mého dítěte z příměstského tábora bez nároku na vrácení poplatku.